Bez stříšek proti dešti


Se stříškou proti dešti

Pouze varianta povrchová instalační krabice se stříškou proti dešti

Tento nástroj zobrazuje vnější vzhled vstupního panelu, avšak zapojení jednotlivých modulů a jejich kombinace se řídí určitými pravidly. Pro použití grafického displeje, numerické klávesnice a čtečky el. klíčenek doporučujeme kontaktovat Legrand pro potvrzení správnosti návrhu.